PROGRAM PENDIDIKAN

Spread the love

SMP

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

 1. Kajian Akhlaq Kitab Akhlaqul Lilbanin
 2. Kajian Fiqih Kitab Mabadi’ul Fiqh
 3. Kajian Hadis Kitab Arba’in Nawawi
 4. Kajian Tarikh Kitab Khulasoh Nurul Yaqin
 5. Kajian Tajwid Kitab Yanbu’a
 6. Kajian Nahwu Kitab Mukhtasor Jiddan
 7. Kajian Sharf Kitab Amtsilah Tashrifiyyah
 8. Kajian Bahasa Arab Kitab Durusul Lughoh
 9. Bimbingan Belajar Malam

 

SMA

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

 1. Kajian Akhlaq Kitab Taisirul Kholaq
 2. Kajian Fiqih Kitab Mabadi’ul Fiqh
 3. Kajian Hadis Kitab Bulughul Maraam
 4. Kajian Tarikh Kitab Khulasoh Nurul Yaqin
 5. Kajian Tajwid Kitab Yanbu’a
 6. Kajian Nahwu Kitab Mukhtasor Jiddan
 7. Kajian Sharf Kitab Amtsilah Tashrifiyyah
 8. Kajian Bahasa Arab Kitab Durusul Lughoh
 9. Bimbingan Belajar Malam

 

PROGRAM TAHFIDZUL QUR’AN

Program yang disediakan yaitu :

 1. Program wajib 1 Tahun 1 Juz
 2. Tahfidz dengan target minimal hafal 3 Juz selama pendidikan. (kecuali bagi yang ingin belajar lebih akan dilayani secara khusus)
 3. Tahfidz dengan target hafal surat-surat pilihan (Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan Al-Mulk)

 

Ekstrakulikuler

Wajib : Arabic Study Club, English Study Club, Pramuka dan PMR

Pilihan :

 • Futsal
 • Tenis Meja
 • Silat
 • Jurnalistik
 • Paskibra
 • Renang
 • Bulu tangkis
 • Volly
 • Basket
 • Tata Boga
 • Tari
 • Pantomim
 • Panahan
 • Adzan
 • Tilawah
 • Kaligrafi